E-mail tips

E-mail is een afkorting van ‘Electronic Mail’ en is een elektronische manier om berichten, documenten en andere informatie te verzenden van de ene computer naar de andere via internet. Het maakt gebruik van een e-mailadres als unieke identificatie voor de afzender en de ontvanger.

Contact e-mail

Hier zijn enkele van de beste e-mail tips:

  1. Houd het kort en bondig: Probeer je e-mails zo kort en bondig mogelijk te houden. Mensen hebben vaak weinig tijd en willen snel kunnen begrijpen waar je e-mail over gaat.
  2. Gebruik een duidelijke onderwerpregel: Zorg ervoor dat de onderwerpregel van je e-mail duidelijk en specifiek is. Het helpt de ontvanger om snel te begrijpen waar de e-mail over gaat.
  3. Gebruik een professionele toon: Probeer een professionele toon aan te houden in je e-mails, vooral als je e-mails stuurt naar mensen in een zakelijke context.
  4. Vermijd afkortingen en emoticons: Gebruik geen afkortingen of emoticons in je e-mails, tenzij het passend is voor de context. Dit kan onprofessioneel overkomen.
  5. Controleer je spelling en grammatica: Zorg ervoor dat je je e-mails controleert op spelling- en grammaticafouten voordat je ze verstuurt. Dit kan een verschil maken in de manier waarop je e-mail wordt ontvangen en geïnterpreteerd.
  6. Wees specifiek in je verzoeken: Wees specifiek in je verzoeken of vragen in je e-mails. Dit helpt de ontvanger om te begrijpen wat er precies van hen wordt verwacht.
  7. Beantwoord e-mails snel: Probeer zo snel mogelijk op e-mails te reageren, vooral als ze van belang zijn voor je werk of bedrijf.
  8. Voeg een gepaste afsluiting toe: Voeg een gepaste afsluiting toe aan je e-mail, zoals “Met vriendelijke groet” of “Hoogachtend”. Dit zorgt voor een professionele afsluiting.
  9. Vermijd het gebruik van “reply all”: Gebruik “reply all” alleen als het echt nodig is. Hierdoor kan er onnodig veel e-mailverkeer ontstaan.
  10. Gebruik de juiste opmaak: Gebruik de juiste opmaak in je e-mails, zoals alinea’s en opsommingstekens, om je e-mail gemakkelijker te lezen en begrijpen.