Om te kunnen ondernemen is het belangrijk dat er wereldvrede is, dat is de toestand van internationale vrede, waarbij er geen oorlogen, conflicten, geweld of bedreigingen van geweld bestaan tussen landen en volkeren. Er sprake is van harmonie, stabiliteit en veiligheid op mondiaal niveau. Wereldvrede is een ideaal dat al eeuwenlang wordt nagestreefd, maar tot…